Daily Archives: 29/10/2014

En unødvendig og kostbar forskrift

Den nye avfallsforskriften går lenger enn det som kreves i henhold til EØS-regelverket og kan medføre høyere pris både for husholdnings- og næringskunder, hevder Ronny Gjendemsjø og Lars Sørgard. Klima- og miljøverndepartementet har i en ny forskrift pålagt offentlige bedrifter i avfallssektoren å belaste ulike deler av dets virksomhet, husholdningsavfall hvor de har monopol og […]