Daily Archives: 29/01/2015

Wathelets uttalelse i C-170/13 – Inngrep i standardpatent, forføyningsbegjæringer og misbruk av dominans

  • 01, 29, 2015
  •  
  •  Blog
  • Comments Off on Wathelets uttalelse i C-170/13 – Inngrep i standardpatent, forføyningsbegjæringer og misbruk av dominans

I C-170/13 Huawei v ZTE har EU-domstolen for første gang fått anledning til å vurdere hvorvidt og på hvilke vilkår en begjæring om midlertidig forføyning mot en påstått inngriper i et standardpatent kan anses som misbruk av dominans etter artikkel 102 TFEU. Saken går rett i kjernen på det som av mange omtales som The […]


New publication by BECCLE’s Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund.

  • 01, 29, 2015
  •  
  •  News
  • Comments Off on New publication by BECCLE’s Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund.

Ingrid’s article ‘Kor fritt står nasjonale styresmakter til å regulere eigen konkurranse i den indre marknad?’ is forthcoming in the Norwegian journal Tidsskrift for Forretningsjus (TFF) In the article, written in Norwegian, Ingrid discusses the EEA agreement’s limitations on national competition regulation.