Author Archives: Ronny Gjendemsjø

AG Szpunar on concerted practices and unilateral communication

On the same day as the probably more hyped Huawei judgment was published, an interesting opinion about concerted practices from Advocate General Szpunar was published (case C-74/14). In the opinion AG Szpunar discusses whether unilateral communication can be sufficient to establish a concerted practice. This is a question to which we can’t find a clear […]


En unødvendig og kostbar forskrift

Den nye avfallsforskriften går lenger enn det som kreves i henhold til EØS-regelverket og kan medføre høyere pris både for husholdnings- og næringskunder, hevder Ronny Gjendemsjø og Lars Sørgard. Klima- og miljøverndepartementet har i en ny forskrift pålagt offentlige bedrifter i avfallssektoren å belaste ulike deler av dets virksomhet, husholdningsavfall hvor de har monopol og […]